Podelite utiske
Dobro došli u Kupindo pomoć!
više od 90% odgovora u vezi sa Kupindom možete pronaći ovde
Prati

Pravila kampanje VISA popust 30% u LimundoGradu

Prvi krug akcije je završen.
U pripremi je drugi krug o čemu će članovi biti obavešteni.

Uslovima korišćenja LimundoGrad predviđeno je da je moguće izvršiti dopunu Limundo Cash računa na jedan od opštih načina e/banking, m-banking, platnim karticama koje podržavaju plaćanje preko Interneta, kao i drugim načinima plaćanja dostupnim u trenutku plaćanja na internet Platformama LimundoGrad d.o.o.

I

Ovim Pravilnikom određuju se uslovi i način dopune Limundo Cash računa ukoliko kupac plaća putem VISA platne kartice. Za sve druge načine plaćanja ovaj Pravilnik se ne primenjuje.
Period trajanja kampanje: 15.12.2017-15.03.2018.

II

Za sve predmete koji se nalaze na Limundo.com i Kupindo.com, a koji su označeni Limundo Cash opcijom, ako se dopune putem VISA kartice, kao sredstvom plaćanja, kupac ima pravo na popust u iznosu od 30% od ukupnog iznosa kupoprodajne cene za plaćeni predmet. Maksimalni iznos popusta ne može biti veći od 12.000 RSD (100 EUR).
Kupci imaju pravo na navedeni popust samo za vreme dok traje kampanja, odnosno do isteka poslednjeg dana u 00.00 časova CET ili do potrošenog iznosa predviđenog novca za refundaciju prodavaca.

III

Navedeni popust se može ostvariti između istih kupca i prodavca samo jednom, odnosno prilikom realizacije prve transakcije između istih lica. Svaka druga transakcije se obavlja u skladu sa opštim uslovima korišćenjima i pravilima LimundoGrada.

IV

LimundoGrad se obavezuje da odobreni popust od 30%, koji može predstavljati maksimalni iznos do 12.000 RSD, odmah isplati, odn. nadoknadi razliku kupoprodajne cene prodavcu.
Navedeni iznos se isplaćuje iz posebnih sredstava, koja je VISA sistem obezbedio i uplatio kao namenska novčana sredstva u slučaju plaćanja VISA platnom karticom.

V

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim Pravilnikom, odnose se opšte odredbe Uslova korišćenja LimundoGrada.

 

U Beogradu 15.12.2017. godine.
LimundoGrad d.o.o. Beograd
direktor
Vladimir Nikolić