Podelite utiske
Dobro došli u Kupindo pomoć!
više od 90% odgovora u vezi sa Kupindom možete pronaći ovde
Prati

Pravila kampanje Visa popust 25% u LimundoGradu

Uslovima korišćenja LimundoGrad predviđeno je da je moguće izvršiti dopunu Limundo Cash računa na jedan od opštih načina e/banking, m-banking, platnim karticama koje podržavaju plaćanje preko Interneta, kao i drugim načinima plaćanja dostupnim u trenutku plaćanja na internet Platformama LimundoGrad d.o.o.

I

Ovim Pravilnikom određuju se uslovi i način dopune Limundo Cash računa ukoliko kupac plaća putem Visa platne kartice. Za sve druge načine plaćanja ovaj Pravilnik se ne primenjuje.
Period trajanja kampanje: 12.04.2018 - 30.05.2018.

II

Tokom navedenog perioda, kampanja će biti aktivna dva dana nedeljno. Popust se može ostvariti samo kada je na predmetima jasno istaknuta oznaka "Visa popust". Ako se ova oznaka ne vidi na predmetu, kampanja nije aktivna ili ne važi za taj predmet.

III

Za sve predmete koji se nalaze na Limundo.com i Kupindo.com, a koji su označeni Limundo Cash opcijom, ako se dopune putem Visa kartice, kao sredstvom plaćanja, kupac ima pravo na popust u iznosu od 25% od ukupnog iznosa kupoprodajne cene za plaćeni predmet. Maksimalni iznos popusta ne može biti veći od 5.900 RSD (50 EUR).
Kupci imaju pravo na navedeni popust samo za vreme dok traje kampanja, odnosno do isteka poslednjeg dana u 00.00 časova CET ili do potrošenog iznosa predviđenog novca za refundaciju prodavaca.

IV

Navedeni popust se može ostvariti između istih kupca i prodavca samo jednom, odnosno prilikom realizacije prve transakcije između istih lica. Svaka druga transakcije se obavlja u skladu sa opštim uslovima korišćenjima i pravilima LimundoGrada.

V

LimundoGrad se obavezuje da odobreni popust od 25%, koji može predstavljati maksimalni iznos do 5.900 RSD (50 EUR), odmah isplati, odnosno nadoknadi razliku kupoprodajne cene prodavcu.

VI

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim Pravilnikom, odnose se opšte odredbe Uslova korišćenja LimundoGrada.

 

U Beogradu 12.04.2018. godine.
LimundoGrad d.o.o. Beograd
direktor
Vladimir Nikolić