Podelite utiske
Dobro došli u Kupindo pomoć!
više od 90% odgovora u vezi sa Kupindom možete pronaći ovde
Prati

Ko plaća poštarinu?

Troškove poštarine plaća kupac, osim u slučajevima kada je prodavac naveo na svojoj ponudi da je dostava besplatna.

U tom slučaju, na predmetu će biti istaknuta ta opcija na sledeći način:

Takođe, predmete sa besplatnom dostavom možete pronaći klikom na filter koji se nalazi na naslovnoj strani sajta:

Ukoliko se desi da prodavac ne želi da vam predmet pošalje sa besplatnom dostavom, a to je na predmetu bilo navedeno, od te saradnje možete odustati i predmet pronaći kod drugog prodavca.