Zaštita prodavaca

U ovoj sekciji možete pronaći informacije o sistemu zaštite koji nudimo prodavcima. Zaštićeni ste u iznosu do 10.000 dinara dok prodajete.