Kupindo Lister

U ovoj sekciji možete pronaći uputstvo za korišćenje kao i linkove za preuzimanje aplikacije Kupindo listera. Ova aplikacija će vam olašati postavljanje i ažuriranje većeg broja predmeta.